Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङ

बुर्तिवाङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङ

बुर्तिवाङ

थलबीर कसेरा


थलबीर कसेरा


थलबीर कसेरा
सहायक लेखापाल

शाखा आर्थिक प्रशासन शाखा
पद सहायक लेखापाल
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल rukumtk@gmail.com
सम्पर्क 9847869195
ठेगाना मुसिकोट न.पा.-३ पिपलनेटाMusikot 3, रुकुम पश्चिम
बहाल मिति २०७६ माघ ९