Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङ

बुर्तिवाङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङ

बुर्तिवाङ

मिति २०७६/०४/१६ सम्म राहदानी फाराम भर्नेहरूको राहदानी प्राप्त भएको सूचना

11 महिना अगाडी

2076-05-19


मिति २०७६/०४/१६ सम्म राहदानी फाराम भर्ने सेवाग्राहीहरुको राहदानी तयार भई यस कार्यालयमा प्राप्त भएको हुँदा उल्लिखित व्यक्तिहरूले सक्कल नागरिकता र राजस्व बुझाएको रसिदसहित उपस्थित हुन अनुरोध छ ।