Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङ

बुर्तिवाङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङ

बुर्तिवाङ

मिति २०७६/०३/०५ सम्म राहदानी फाराम बुझाउनेहरूको नामावली

2076-03-23

2076-03-23


001.jpg तस्बिर :

मिति २०७६/०३/०५ गतेसम्म यस कार्यालयमा फाराम बुझाउनुभएका संलग्न सूचीबमोजिमका व्यक्तिहरूको राहदानी तयार भई प्राप्त भएको हुँदा राहदानी लिनको लागि यस कार्यालयको राहदानी शाखामा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ ।