Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङ

बुर्तिवाङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङ

बुर्तिवाङ

टंक बहादुर पुन मगर

  • टंक बहादुर पुन मगर

टंक बहादुर पुन मगर


टंक बहादुर पुन मगर
कार्यालय सहयोगी

पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9847721418
बहाल मिति २०७५ चैत्र १८