Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङ

बुर्तिवाङ

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

इलाका प्रशासन कार्यालय, बुर्तिवाङ बागलुङ

बुर्तिवाङ

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 लोक बहादुर कुँवर लोक बहादुर कुँवर का.मु. शाखा अधिकृत 9847633031
kunwarl826@gmail.com
2 थलबीर कसेरा थलबीर कसेरा सहायक लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9847869195
rukumtk@gmail.com
3 टंक बहादुर पुन मगर टंक बहादुर पुन मगर कार्यालय सहयोगी 9847721418